logoFA-NFP Congres Antwerpen 2008

> Program / Info
FA-NFP Congres Antwerpen 2008

Fertility awareness: the missing cornerstone
European Congress on Fertility awareness-based Methods

Vruchtbaarheidsbewustzijn, de vergeten hoeksteen
Europees congres over Fertility awareness-based methoden

Voor Belgische artsen werden 6 CP accreditering toegekend onder de rubriek 6 Economie en ethiek.

register preferably before August 29th
inschrijven liefst voor 29 augustus 
   
      


Provinciehuis Antwerpen
6 september 2008


i.s.m. universitaire centra uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Litouwen, Spanje en de Verenigde Staten

Onder de auspiciën van de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen
Met steun van de Europese Commissie (Grundtvig-pogramma)
I.s.m. de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (Vlov)

   In the context of the demographic development in Europe and in the midst of a rising awareness about one's own body and fertility, there is beside strict medical aspects a perceived psychosocial need of more specific information about fertility and its management. New perspectives concerning their fertile years can help couples to strive for a more holistic approach in the autonomous decision making process of family planning.

Since 2006 within the European Grundtvig Program (Socrates) organisations from Austria, Belgium, Germany, Hungary, Lithuania, the Netherlands and Spain have developed the Fertility Management Program (FMP). A training course has been developed on couple relationships and the corresponding gender issues pertaining to both males and females, sexuality, fertility awareness, family planning and perspectives for life as a couple. Adult educators will be enabled by this course to educate specific target groups that face multiple barriers to their empowerment such as migrants, males that are not motivated to participate in the decision-making process concerning fertility and populations living in rural areas. Materials for the training cours (workbook and curriculum) and specific material for the different target groups are additional outcomes of the project.

The European Congress on Fertility Awareness-based Methods, organized by project partner NFP-Vlaanderen and the Flemish Midwives Association (Vlov) presents the final results of this Fertility Management Program. The congres offers also a forum for discussing and integrating new medical and psycho-social scientific insights in fertility knowledge and experience.
   
   In de context van de demografische ontwikkeling in Europa en van een groeiend bewustzijn omtrent het eigen lichaam en de eigen vruchtbaarheid, is er naast strikt medische aspecten een psycho-sociale bevraging naar meer specifieke informatie over vruchtbaarheid en de beheersing ervan. Nieuwe perspectieven inzake hun vruchtbare jaren kunnen koppels helpen te streven naar een meer holistische benadering in autonome beslissingen omtrent het proces van geboorteregeling.

In het kader van het Europese Grundtvig-programma (Socrates) hebben orga-nisaties uit België, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Oostenrijk en Spanje sinds 2006 het Fertility Management Program (FMP) ontwikkeld. Daarbij werd een cursus opgesteld rond relaties en de erbijhorende onderwerpen rond de verschillen in geslacht, eigen aan de mannelijke en vrouwelijke seksualiteit, vruchtbaarheidsbewustzijn, gezinsplanning en perspectieven op het leven als koppel. Volwassenenvormers krijgen met deze cursus de mogelijkheid om specifieke doelgroepen te vormen, die geconfronteerd worden met meerdere drempels inzake hun zelfbewustzijn, zoals migranten, mannen die niet gemotiveerd zijn om in het beslissingsproces rond vruchtbaarheid deel te nemen en bewoners van landelijke gebieden. Materiaal voor de cursus (werkboek en curriculum) en specifiek materiaal voor de verschillende doelgroepen zijn bijkomende vruchten van het project.

Het Europees congres over Fertility Awareness-based methoden, georganiseerd door projectpartner NFP-Vlaanderen i.s.m. de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen stelt de definitieve resultaten van dit Fertility Management Program voor. Het congres biedt tevens een forum aan om nieuwe medische en psycho-sociale wetenschappelijke ontwikkelingen inzake vruchtbaarheidskennis en -beleving ter discussie te stellen en te integreren.